Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông ngày mai

10:50 AM |

Vùng áp thấp ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và dự kiến xâm nhập Biển Đông vào sáng 10/11.Sáng nay (09/11) vùng áp thấp trên khu