Doanh Nhân của năm “Phạm Nhật Vượng”

8:26 AM |

“Nếu làm chỉ để tiêu, chỉ để có cái nọ, cái kia thì tôi phải dừng lâu rồi. Lỡ làm người rồi không thể sống một cuộc đời phí hoài