Hoài Ân: Tổng thu ngân sách tăng 27%

9:19 PM |

Theo Văn phòng UBND huyện Hoài Ân, năm 2018 tổng thu ngân sách toàn huyện đạt 78,8 tỉ đồng, đạt 142,5% kế hoạch đề ra (kế hoạch của huyện là