Theo Văn phòng UBND huyện Hoài Ân, năm 2018 tổng thu ngân sách toàn huyện đạt 78,8 tỉ đồng, đạt 142,5% kế hoạch đề ra (kế hoạch của huyện là 55,3 tỉ đồng), tăng 27,5% so với năm 2017, trong đó thu tiền sử dụng đất trên 39,5 tỉ đồng, đạt 169,6% kế hoạch; thu ngoài quốc doanh 19 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch; thu lệ phí trước bạ 9,4 tỉ đồng, đạt 174,5% kế hoạch; thuế thu nhập cá nhân 2 tỉ đồng, đạt 97,9% kế hoạch; thu ngân sách xã 3,99 tỉ đồng, đạt 105,5% kế hoạch.

QUANG BẢO(BDO)BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC Các tin bài khác