Nếu bạn là người con Bình Định thì chắc chắn sẽ muốn xem được những bức ảnh hiếm hoi này. Trong thời gian đóng quân ở Quy Nhơn năm 1968, cựu binh Mỹ Walter Hart đã ghi lại những bức ảnh ấn tượng về cuộc sống ở thị xã ven biển này.

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968%2529binhdinh24h.vn Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 2 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 3 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 4 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 5 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 6 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 7 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 8 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 9 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 10 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 11 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 12 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 13 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 14 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 15 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

hinh anh khong the quen ve quy nhon nam 1968binhdinh24h.vn Hinh 16 Bộ ảnh Quy Nhơn năm 1968 của cựu binh Mỹ Walter Hart

Nguồn:Báo Kiến thức BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC Các tin bài khác