Bệnh thèm tiền !

5:29 PM |

Ông nói lạ thế, ai mà không thèm tiền; thậm chí có người còn coi tiền là tiên là phật, là sức bật của người già mà ông! Nghe bạn