Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Xây dựng cần sớm trình Đồ án quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 để làm cơ sở việc di dời, xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan Trung ương.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra yêu cầu trên tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành xây dựng chiều 16/1.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng đã chỉ ra một số mặt tồn tại, bất cập mà Bộ Xây dựng cần tập trung khắc phục như: Mức tăng trưởng ngành xây dựng đạt khá, nhưng thấp hơn mức 10% của năm 2016, cần mổ xẻ, phân tích thấu đáo, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cho vấn đề này. Tốc độ xây dựng lớn như thế mà tại sao tăng trưởng đạt thấp.

thutuong 300x157 Thủ tướng: Sớm trình đồ án quy hoạch trụ sở các cơ quan Trung ương
Chất lượng một số đồ án quy hoạch thấp, chưa bảo đảm về tầm nhìn và chưa phù hợp các điều kiện thực tiễn. Có đồ án phải điều chỉnh quy hoạch ngay sau khi mới được phê duyệt.
Cơ cấu hàng hóa bất động sản tuy đã được điều chỉnh nhưng còn chưa hợp lý, dư thừa sản phẩm nhà ở phân khúc cao cấp, thiếu nhà ở phân khúc giá rẻ và trung bình.
Năm nay và những năm tới phải tạo chuyển biến thực chất hơn nữa, rõ nét hơn nữa trong cơ cấu lại ngành xây dựng, Thủ tướng nói và đặt yêu cầu, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khu vực xây dựng năm 2018 là 9,2%.
Liên quan tới quy hoạch, phát triển ngành vật liệu xây dựng, một thế mạnh của Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu đừng để chỗ nào sản xuất vật liệu xây dựng thì môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng.
Dự báo đến năm 2020, khối lượng tro xỉ nhiệt điện phát sinh vào khoảng hơn 25 triệu tấn/năm và nếu không được tái sử dụng thì tổng lượng tro xỉ vào khoảng 109 triệu tấn. Bộ Xây dựng phải có bài toán xử lý vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu.
Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm soát tốt hơn nữa tiến trình đô thị hóa phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển hệ thống đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch. Thực tiễn cho thấy hiệu quả sử dụng đất và các nguồn thu từ đất là rất thấp. Vì vậy, Bộ Xây dựng cần nghiên cứu kỹ kinh nghiệm của các nước, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để huy động được nguồn lực quan trọng này.
Thủ tướng cho rằng, các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, tầm nhìn của quy hoạch cũng như các điều kiện thực hiện cần thiết để bảo đảm tính khả thi rất quan trọng. Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra để bảo đảm việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Khắc phục ngay tình trạng quy hoạch treo, điều chỉnh quy hoạch một cách tuỳ tiện, dễ dãi, không tuân thủ trình tự theo quy định… Đừng để quyết định một đường thực hiện một nẻo.
Do đó, Thủ tướng đồng ý đề xuất của Bộ về việc ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng theo hướng tăng cường công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, nhất là các đô thị lớn, đô thị ven biển.
“Cây gậy của Bộ Xây dựng là công cụ quy hoạch, ta phải nắm chắc, nắm vững và không ủy quyền lung tung”, Thủ tướng nêu rõ.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ cần sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 để làm cơ sở việc di dời, xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan Trung ương.

Theo bizliveBÀI CÙNG CHUYÊN MỤC Các tin bài khác