Ấn Độ đối mặt khủng hoảng y tế

6:48 AM |

Hệ thống chăm sóc sức khỏe công không đáp ứng được yêu cầu khiến những bệnh viện tư không được kiểm soát mọc lên khắp nơi ở Ấn Độ. “Cò”

Kodak chuẩn bị ra mắt tiền ảo

8:51 AM |

Ngay sau thông báo trên, cổ phiếu của hãng máy ảnh gần 130 năm tuổi tăng vọt trên sàn chứng khoán New York. Hãng máy ảnh từng nổi tiếng khắp