Khởi nghiệp dự án Bánh ít lá gai Tâm Ý

7:49 AM |

Ý tưởng tốt, tính khả thi cao cùng với đó việc thuyết phục được nhà đầu tư là những yếu tố quyết định thành công của một startup. Tuy nhiên,